วันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ โรงเรียนสรรพวิทยาคม นำโดย นางสุภัทร เงินดี ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม มอบหมายให้ นางพัทธนันท์ จิรเลิศธนานนท์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู จัดกิจกรรมโครงการห้องเรียนอาชีพ โครงการเสริมสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้ กิจกรรมสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ โดยมี นางพัทธนันท์ จิรเลิศธนานนท์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม เป็นประธานในพิธี วัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม เพื่อให้นักเรียนสรุปความรู้ทักษะประสบการณ์ที่ได้จากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และนำเสนอการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการต่อคณะกรรมการโครงการห้องเรียนอาชีพ ณ ห้องปฏิบัติการอาชีพ ห้อง ๑๓๖ โรงเรียนสรรพวิทยาคม

Categories ข่าวประชาสัมพันธ์

Post Author: โรงเรียนสรรพวิทยาคม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียน

ข้อมูล ITA Online

Chinese (Simplified)EnglishMyanmar (Burmese)Thai