โรงเรียนสรรพวิทยาคม จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ISM ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖

วันที่๑- ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ โรงเรียนสรรพวิทยาคม จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ISM ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนมีความรู้ ความสามารถ มีความคิดรวบยอด เกี่ยวกับเนื้อหาที่จะเตรียมสอบ TGAT, TPAT, A-Level  ณ โรงเรียนสรรพวิทยาคม ภาพกิ…

โรงเรียนสรรพวิทยาคม จัดกิจกรรมสอนเสริมเตรียมความพร้อมห้องเรียนพิเศษ SMAT

วันที่ ๐๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ โรงเรียนสรรพวิทยาคม จัดกิจกรรมสอนเสริมเตรียมความพร้อมห้องเรียนพิเศษ SMAT ด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนสรรพวิทยาคม ได้ดำเนินการกิจกรรมเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (SMAT) ในช่วงปิดภาคเรียน สำหรับนักเ…

โรงเรียนสรรพวิทยาคม จัดการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำเดือน ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕

วันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ นางสุภัทร เงินดี ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม  จัดการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำเดือน ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ และ พิธีลงนามส่งมอบงานในหน้าที่รับผิดชอบผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม ระหว่างนางสุภัทร เงินดี ผู้อำนวยการโรงเรียนกับนางนารินทร์ โทนปั่น รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหา…

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ร่วมจัดกิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai Nationol Flag Day) ประจำปี ๒๕๖๕

วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ นางสุภัทร เงินดี ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม มอบหมายให้ นางสาวทิพยรัตน์ ส่งประเสริฐ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ร่วมจัดกิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai Nationol Flag Day) ประจำปี ๒๕๖๕ เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชา…

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ร่วมพิธีมุทิตาจิต เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๕ “ฝากไว้ด้วยศักดิ์ศรี ฝากความดีให้ตราตรึง”

วันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ นางสุภัทร เงินดี ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม พร้อมด้วยคณะผู้เกษียณอายุราชการ ร่วมพิธีมุทิตาจิต เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๕ “ฝากไว้ด้วยศักดิ์ศรี ฝากความดีให้ตราตรึง” โดยมี นายสวนิต สุริยกุล ณ อยุธยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธี พร้อมมอบประกาศ…

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียน

ข้อมูล ITA Online

Chinese (Simplified)EnglishMyanmar (Burmese)Thai