โรงเรียนสรรพวิทยาคม จัดการประชุม ผู้ประกอบการรถรับ-ส่ง นักเรียนโรงเรียนสรรพวิทยาคม

วันที่ ๖ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ นางสุภัทร เงินดี ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม มอบหมายให้ นางสาวทิพยรัตน์ ส่งประเสริฐ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม จัดการประชุมผู้ประกอบการรถรับ-ส่งนักเรียนโรงเรียนสรรพวิทยาคม ด้วยโรงเรียนสรรพวิทยาคม ได้กำหนดจัดการประชุมผู้ประกอบการรถรับ-ส่งนักเรียน เพื่อร่วมรับฟังกา…

โรงเรียนสรรพวิทยาคม จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

วันที่ ๑ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ โรงเรียนสรรพวิทยาคม นำโดย นางสุภัทร เงินดี ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ โดยมี นางสุภัทร เงินดี ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม เป็นประธานในพิธี ณ โรงเรียนสรรพวิทยาคม ภา…

โรงเรียนสรรพวิทยาคม จัดพิธีไหว้ครูศิลปกรรม ประจำปี ๒๕๖๕

วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ โรงเรียนสรรพวิทยาคม นำโดย นางสุภัทร เงินดี ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู จัดพิธีไหว้ครูศิลปกรรม ประจำปี ๒๕๖๕ ดำเนินพิธีโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โดยมี นางสุภัทร เงินดี ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม เป็นประธานเปิดพิธี นายฐิติกร ปิยนุสรณ์ …

โรงเรียนสรรพวิทยาคม จัดบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรค คอตีบ บาดทะยัก (กระตุ้น) ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และปีที่ ๒

วันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ โรงเรียนสรรพวิทยาคม นำโดย นางสุภัทร เงินดี ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม จัดบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรค คอตีบ บาดทะยัก (กระตุ้น) ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และปีที่ ๒ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากโรงพยาบาลแม่สอด บริการฉีดวัคซีคให้แก่นักเรียนโรงเรียนสรรพวิทยาคม …

โรงเรียนสรรพวิทยาคม จัดการประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕

วันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ นางสุภัทร เงินดี ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม เป็นประธานเปิด การประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ เพื่อชี้แจงแนวทางการทำงานของคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อการ เป็น และ ขับเคลื่อนนโยบาย การฟื้นฟูการเรียนรู้ที่ถดถอย ของนักเรียน (LEARN LOSS RECOVERY) ณ …

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียน

ข้อมูล ITA Online

Chinese (Simplified)EnglishMyanmar (Burmese)Thai