วิสัยทัศน์ "สรรพวิทยาคม เป็นโรงเรียนคุณภาพชั้นนำระดับสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย"

นางสุภัทร เงินดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม
สีประจำโรงเรียน : ม่วง-เหลือง
คติพจน์ : ขนฺติ หิตสุขาวหา
ความอดทนนำประโยชน์สงบสุขมาให้
เอกลักษณ์ : วิชาการเด่น
อัตลักษณ์ : ความรู้คู่คุณธรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศข่าวสาร กิจกรรม รอบรั้วม่วง เหลือง

ประกาศโรงเรียน

ประกาศการจัดซื้อ จัดจ้าง

 ข้อมูล สำหรับนักเรียน และผลงานนักเรียน

 ข้อมูลสำหรับครู และผลงานบุคลากร

 ITA Online และงานประกันคุณภาพการศึกษา

 คู่มือครู นักเรียน ผู้ปกครอง

 วารสารประชาสัมพันธ์

 สื่อ วีดีทัศน์

 สื่อ วีดีทัศน์

Sappha News 01 - 07 ส.ค. 2565

โรงเรียนสรรพวิทยาคม

Sappha News 25 - 31 ก.ค. 2565

โรงเรียนสรรพวิทยาคม

Sappha News 18 - 24 ก.ค. 2565

โรงเรียนสรรพวิทยาคม

Sappha News 11 - 17 ก.ค. 2565

โรงเรียนสรรพวิทยาคม

Sappha News 4 - 10 ก.ค. 2565

โรงเรียนสรรพวิทยาคม

Sappha News 27 มิ.ย. 2565 - 3 ก.ค. 2565

โรงเรียนสรรพวิทยาคม

ข่าวการศึกษา
Chinese (Simplified)EnglishMyanmar (Burmese)Thai