ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับปริญญาตรี รอบที่ 2 (โควตา) หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท

ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับปริญญาตรี รอบที่ 2 (โควตา) หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท กลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน (Community Track) และกลุ่มลดความเหลื่อมล้ำ (Inclusive Track) ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศผลการคัดเลือกเป็นผู้แทนศูนย์มหาวิทยาลัยนเรศวร โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐาน วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา (สอวน.) ประจำปีการศึกษา 2564

นางสุภันร เงินดี ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้แทนศูนย์มหาวิทยาลัยนเรศวร ตามที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา (สอวน.) ประจำปีการศึกษา 2564 นั้น ในการนี้คณะวิทยาศาสตร์ …

นักเรียนโรงเรียนสรรพวิทยาคมที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าร่วมโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา(สอวน.) ค่าย 2 ศูนย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

โรงเรียนสรรพวิทยาคม โดย นางสุภัทร เงินดี ผู้อำนวยการโรงเรียน ขอแสดงความยินกับนักเรียนโรงเรียนสรรพวิทยาคมที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าร่วมโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา(สอวน.) ค่าย ๒ ศูนย์ มหาวิทยาลัยนเรศวรจำนวน ๔ คน ดังนี

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก เรื่อง ผลการพิจารณาตัดสินการประกาวดสื่อสร้างสรรค์ภายใต้แนวคิด “TAK ME MORE ตาก…มีอะไร? มากกว่าที่คิด”

ตามที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก ได้จัดโครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์ภายใต้แนวคิด “TAK ME MORE ตาก…มีอะไร? มากกว่าที่คิด” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฟังนักเรียนให้มีจิตสำนึกรักถิ่นเกิดมีความภาคภูมิใจในจังหวัดของตน ตระหนักถึงคุณค่าของชุมชน และส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของจังหว…

นักเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

นายวรินทร สิริพงษ์ณภัทร ได้รับพระราชทานรางวัล “นักเรียนรางวัลพระราชทาน” ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ จากพลเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชราชธิดา ตามโครงการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระ…

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียน

ข้อมูล ITA Online

Chinese (Simplified)EnglishMyanmar (Burmese)Thai