กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จัดอบรมแอพลิเคชันพัฒนาสื่อการเรียนรู้ของครูผู้สอนคณิตศาสตร์

วันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ นางสุภัทร เงินดี ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม มอบหมายให้ นางสาวจันทร์เพ็ญ ว่านเครือ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม เป็นประธานเปิดอบรมแอพลิเคชันพัฒนาสื่อการเรียนรู้ของครูผู้สอนคณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ active …

โรงเรียนสรรพวิทยาคม เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับโลก World RoboCup ๒๐๒๒

วันที่ ๑๓ – ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๕ นางสุภัทร เงินดี ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม มอบหมายให้นายธนสิน ชูเกียรติตกุล นำทีมหุ่นยนต์สรรพวิทยาคม ตัวแทนประเทศไทบ เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับโลก รายการ World RoboCup ๒๐๒๒ ประเภท Junior Soccer Open ณ ศูนย์ นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา กรุงเทพฯ ผู้เ…

โครงการห้องเรียนอาชีพ จัดโครงการเสริมสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้ กิจกรรมสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ

วันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ โรงเรียนสรรพวิทยาคม นำโดย นางสุภัทร เงินดี ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม มอบหมายให้ นางพัทธนันท์ จิรเลิศธนานนท์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู จัดกิจกรรมโครงการห้องเรียนอาชีพ โครงการเสริมสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้ กิจกรรมสัมมนาหลังฝึกประสบ…

นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ SMAT จัดโครงการสอนเสริม เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ สอวน.ทุกๆ วันเสาร์ของแต่ละสัปดาห์

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดโครงการสอนเสริม(ติว) เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ สอวน.ทุกๆ วันเสาร์ของแต่ละสัปดาห์ ช่วงระหว่างวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ ถึง วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น.ให้กับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ SMAT

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียน

ข้อมูล ITA Online

Chinese (Simplified)EnglishMyanmar (Burmese)Thai