โรงเรียนสรรพวิทยาคม 51 ถนนประสาทวิถี อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110
โทร. 055-531094
โทรสาร. 055-534861
Email : sappha@hotmail.com หรือ mysapphawit@gmail.com
Chinese (Simplified)EnglishMyanmar (Burmese)Thai