ตามประกาศโรงเรียนสรรพวิทยาคม เรื่องกำหนดรูปแบบการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (covid-19) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ฉบับที่ ๑๒) ทั้งนี้ ขอให้นักเรียน ครู บุคลากรและผู้ปกครองติดตามข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องผ่านช่องทางสื่อสารของโรงเรียนอย่างใกล้ชิด

Categories ประกาศโรงเรียน

Post Author: โรงเรียนสรรพวิทยาคม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียน

ข้อมูล ITA Online

Chinese (Simplified)EnglishMyanmar (Burmese)Thai