กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560

———————————————————————————–
[expand title=”พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542″ swaptitle=”พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542″ swapalt=”Turn off the lights!”]
[/expand]

———————————————————————————–
[expand title=”พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545″ swaptitle=”พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545″ swapalt=”Turn off the lights!”]
[/expand]

———————————————————————————–
[expand title=”พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553″ swaptitle=”พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553″ swapalt=”Turn off the lights!”]
[/expand]

———————————————————————————–
[expand title=”พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562″ swaptitle=”พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562″ swapalt=”Turn off the lights!”]
[/expand]

———————————————————————————–
[expand title=”พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวศึกษาธิการ พ.ศ.2546 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562″ swaptitle=”พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวศึกษาธิการ พ.ศ.2546 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562″ swapalt=”Turn off the lights!”]
[/expand]

———————————————————————————–
[expand title=”พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่4) พ.ศ.2562″ swaptitle=”พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่4) พ.ศ.2562″ swapalt=”Turn off the lights!”]
[/expand]

———————————————————————————–
[expand title=”พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546″ swaptitle=”พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546″ swapalt=”Turn off the lights!”]
[/expand]

———————————————————————————–
[expand title=”พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545″ swaptitle=”พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545″ swapalt=”Turn off the lights!”]
[/expand]

———————————————————————————–
[expand title=”พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐” swaptitle=”พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐” swapalt=”Turn off the lights!”]
[/expand]

———————————————————————————–
[expand title=”พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒” swaptitle=”พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒” swapalt=”Turn off the lights!”]
[/expand]

———————————————————————————–
[expand title=”กฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561″ swaptitle=”กฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561″ swapalt=”Turn off the lights!”]
[/expand]

———————————————————————————–
[expand title=”กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยกรณีความผิดปรากฏชัดแจ้ง พ.ศ. 2549″ swaptitle=”กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยกรณีความผิดปรากฏชัดแจ้ง พ.ศ. 2549″ swapalt=”Turn off the lights!”]
[/expand]

———————————————————————————–
[expand title=”กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน พ.ศ. 2555″ swaptitle=”กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน พ.ศ. 2555″ swapalt=”Turn off the lights!”]
[/expand]

———————————————————————————–
[expand title=”กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. 2550″ swaptitle=”กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. 2550″ swapalt=”Turn off the lights!”]
[/expand]

———————————————————————————–
[expand title=”พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540″ swaptitle=”พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540″ swapalt=”Turn off the lights!”]
[/expand]

———————————————————————————–
[expand title=”พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546″ swaptitle=”พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546″ swapalt=”Turn off the lights!”]
[/expand]

———————————————————————————–
[expand title=”พ.ร.บ.เครื่องแบบนักเรียน พ.ศ.2551″ swaptitle=”พ.ร.บ.เครื่องแบบนักเรียน พ.ศ.2551″ swapalt=”Turn off the lights!”]
[/expand]

———————————————————————————–
[expand title=”พ.ร.บ.เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งฯ พ.ศ.2547″ swaptitle=”พ.ร.บ.เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งฯ พ.ศ.2547″ swapalt=”Turn off the lights!”]
[/expand]

———————————————————————————–
[expand title=”พ.ร.บ.เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งฯ(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2547″ swaptitle=”พ.ร.บ.เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งฯ(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2547″ swapalt=”Turn off the lights!”]
[/expand]

———————————————————————————–
[expand title=”พ.ร.บ.พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546″ swaptitle=”พ.ร.บ.พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546″ swapalt=”Turn off the lights!”]
[/expand]

———————————————————————————–
[expand title=”พ.ร.บ.ลูกเสือ พ.ศ.2551″ swaptitle=”พ.ร.บ.ลูกเสือ พ.ศ.2551″ swaptitle=”พ.ร.บ.ลูกเสือ พ.ศ.2551″ swaptitle=”พ.ร.บ.ลูกเสือ พ.ศ.2551″ swapalt=”Turn off the lights!”]
[/expand]

———————————————————————————–
[expand title=”พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560″ swaptitle=”พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560″ swapalt=”Turn off the lights!”]
[/expand]

———————————————————————————–
[expand title=”พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545″ swaptitle=”พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545″ swapalt=”Turn off the lights!”]
[/expand]

———————————————————————————–
[expand title=”พ.ร.บ.การกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550″ swaptitle=”พ.ร.บ.การกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550″ swapalt=”Turn off the lights!”]
[/expand]

———————————————————————————–
[expand title=”พ.ร.บ.การกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560″ swaptitle=”พ.ร.บ.การกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560″ swapalt=”Turn off the lights!”]
[/expand]

———————————————————————————–

Categories ITA Online

Post Author: สันติ์ แสงท้าว

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียน

ข้อมูล ITA Online

www.xxxx.videos originalhindiporn.mobi namitha hot ass kajer masi justindianpornx.com 9xmovis mallu maria movies freeindianporn.info xxxvideos..com xn.xx pakistanipornx.com sex vedeo indian xxx doga rajwapsex.com navneet kaur sex video jungle sex kashtanka.xyz xnxxx porn. com jharkhandi sexy goindian.net pakistani aunty nude nude indian girl sleeping onlyindianpornx.com suny leone sex video devanthakudu xxxindianporn.org skymovies.net www.xvideos malayalam.com onlyindian.org www sexi hindi video com telugu aunty fucking pornfactory.info xnxx b www.indiansex4u kashtanporn.com xxx999 telugu teen fucking desixxxtube.info indian daddy tumblr indian sex video download latest rajwap2.me choda chodi hindi video bangole bf justindianporn.net www.xvidaos.com