กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560

———————————————————————————–
พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542

———————————————————————————–
พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545

———————————————————————————–
พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553

———————————————————————————–
พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562

———————————————————————————–
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวศึกษาธิการ พ.ศ.2546 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562

———————————————————————————–
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่4) พ.ศ.2562

———————————————————————————–
พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546

———————————————————————————–
พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545

———————————————————————————–
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

———————————————————————————–
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒

———————————————————————————–
กฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561

———————————————————————————–
กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยกรณีความผิดปรากฏชัดแจ้ง พ.ศ. 2549

———————————————————————————–
กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน พ.ศ. 2555

———————————————————————————–
กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. 2550

———————————————————————————–
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

———————————————————————————–
พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546

———————————————————————————–
พ.ร.บ.เครื่องแบบนักเรียน พ.ศ.2551

———————————————————————————–
พ.ร.บ.เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งฯ พ.ศ.2547

———————————————————————————–
พ.ร.บ.เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งฯ(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2547

———————————————————————————–
พ.ร.บ.พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546

———————————————————————————–
พ.ร.บ.ลูกเสือ พ.ศ.2551

———————————————————————————–
พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560

———————————————————————————–
พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545

———————————————————————————–
พ.ร.บ.การกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550

———————————————————————————–
พ.ร.บ.การกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560

———————————————————————————–

Categories ITA Online

Post Author: สันติ์ แสงท้าว

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียน

ข้อมูล ITA Online

www.xxxx.videos originalhindiporn.mobi namitha hot ass kajer masi justindianpornx.com 9xmovis mallu maria movies freeindianporn.info xxxvideos..com xn.xx pakistanipornx.com sex vedeo indian xxx doga rajwapsex.com navneet kaur sex video jungle sex kashtanka.xyz xnxxx porn. com jharkhandi sexy goindian.net pakistani aunty nude nude indian girl sleeping onlyindianpornx.com suny leone sex video devanthakudu xxxindianporn.org skymovies.net www.xvideos malayalam.com onlyindian.org www sexi hindi video com telugu aunty fucking pornfactory.info xnxx b www.indiansex4u kashtanporn.com xxx999 telugu teen fucking desixxxtube.info indian daddy tumblr indian sex video download latest rajwap2.me choda chodi hindi video bangole bf justindianporn.net www.xvidaos.com