ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี SMAT ขอเช่าชุดข้อสอบ Toptest โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี SMAT ขอเช่าชุดข้อสอบ Toptest โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนพิเศษ Mini English Program เช่าชุดข้อสอบภาษาอังกฤษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนพิเศษ Mini English Program เช่าชุดข้อสอบภาษาอังกฤษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์, เครื่องฉายภาพ ๓มิติ, โทรทัศน์สี LCD และกล้องถ่ายภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์, เครื่องฉายภาพ ๓มิติ, โทรทัศน์สี LCD และกล้องถ่ายภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ จัดซื้อเครื่องผสมสัญญาณเสียงพร้อมภาคขยายเสียงในตัวและอุปกรณ์ประกอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ จัดซื้อเครื่องผสมสัญญาณเสียงพร้อมภาคขยายเสียงในตัวและอุปกรณ์ประกอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ เช่าใช้บริการพื้นที่บนระบบ Cloud และปรับปรุงข้อมูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ เช่าใช้บริการพื้นที่บนระบบ Cloud และปรับปรุงข้อมูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียน

ข้อมูล ITA Online

Chinese (Simplified)EnglishMyanmar (Burmese)Thai