โรงเรียนสรรพวิทยาคม จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ สำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านคอมพิวเตอร์

วันที่ ๒๐ – ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ นางสุภัทร เงินดี ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ สำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยมี นางสุภัทร เงินดี ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยา…

โรงเรียนสรรพวิทยาคม จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบกราฟิก การนำเสนอ และทักษะ Coding ของนักเรียนห้องเรียนพิเศษ MP และ MEP

วันที่ ๒๐ – ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ นางสุภัทร เงินดี ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบกราฟิก การนำเสนอ และทักษะ Coding ของนักเรียนห้องเรียนพิเศษ MP และ MEP ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยมี นางสุภัทร เงินดี ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม เป…

โรงเรียนสรรพวิทยาคม มอบรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ “การแสดงวิสัยทัศน์ทางเศรษฐศาสตร์”

วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ได้ส่งนายพงศกร สวัสดี นักเรียน ม.๕/๗ นายเวสารัช ม่านเขียว นักเรียน ม.๕/๘ และนางสาววรัชญา ภวภูติญาณชัย นักเรียน ม.๔/๙ เข้าร่วมประกวด “การแสดงวิสัยทัศน์ทางเศรษฐศาสตร์” กับคณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับรางวัลรอ…

โรงเรียนสรรพวิทยาคม มอบรางวัลชนะเลิศ การกล่าวสุนทรพจน์ Legal Mini Speech หัวข้อ “กฎหมายไทย กับการปลดล็อกกัญชาเสรี”

วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้ส่งนายจุฬาญาณนนท์ สอนไว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๑๐ คณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๕ เป็นตัวแทนโรงเรียนสรรพวิทยาคม เข้าร่วมประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ Legal Mini Speech หัวข้อ “กฎหมายไทย กับการปลดล็อกกัญชาเสรี” …

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จัดอบรมแอพลิเคชันพัฒนาสื่อการเรียนรู้ของครูผู้สอนคณิตศาสตร์

วันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ นางสุภัทร เงินดี ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม มอบหมายให้ นางสาวจันทร์เพ็ญ ว่านเครือ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม เป็นประธานเปิดอบรมแอพลิเคชันพัฒนาสื่อการเรียนรู้ของครูผู้สอนคณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ active …

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียน

ข้อมูล ITA Online

Chinese (Simplified)EnglishMyanmar (Burmese)Thai