กำหนดการเปิดเรียนและการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (ฉบับที่ 4)

ประกาศโรงเรียนสรรพวิทยาคม เรื่อง กำหนดการเปิดเรียนและการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (ฉบับที่ 4)

โรงเรียนสรรพวิทยาคม จัดค่ายกิจกรรมพิธีเปิดค่ายเครือข่ายภาวะความเป็นผู้นำ ครั้งที่ ๑๘ ในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน Google Meet ตามสถานการณ์ D M H T T

วันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ นางสุภัทร เงินดี ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคมพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร จัดค่ายกิจกรรมพิธีเปิดค่ายเครือข่ายภาวะความเป็นผู้นำ ครั้งที่ ๑๘ ในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน Google Meet ตามสถานการณ์ D M H T T โดยมี  นางสุภัทร เงินดี ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม เป็นประธานในพิธี นายอนุพงษ์…

แผนปฏิบัติการประจำปี

แผนปฏิบัติการประจำปี แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2561 แผนปฏิบัติการ เงินเรียนฟรี 15 ปี ประจำปีการศึกษา 2561 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562 แผนปฏิบัติการ เงินเรียนฟรี  ประจำปีการศึกษา 2562 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 แผนปฏิบัติการ เงินเรียนฟรี ประจำปีการศึก…

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียน

ข้อมูล ITA Online

Chinese (Simplified)EnglishMyanmar (Burmese)Thai