การพัฒนาการเขียนเติม Verb to be และเขียนเติม – ing ท้ายคำกริยาในรูปของ Present Continuous Tense โดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

วิจัยในชั้นเรียนของครูพันตรี สีขาว

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียน

ข้อมูล ITA Online

Chinese (Simplified)EnglishMyanmar (Burmese)Thai